top of page

การชำระเงินด้วยตนเอง

โปรดอ่านรายละเอียดในการชำระเงินด้วยตนเอง

ทางร้านเรารับการชำระผ่านการโอนเงินผ่านช่องทาง ธนาคาร ATM หรือ Mobile Banking วิธีการชำระเงินผ่านช่องทางนี้ สามารถใช้ได้กับลูกค้าที่อยู่ในเมืองไทยเท่านั่น ทางลูกค้าสามารถทำรายการชำระมาที่เลขที่บัญชีธนาคารที่ระบุไว้ด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Info.jpg

หลังจากทำการชะรัหรือทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งหลักฐานการโอนมายังช่องทางต่อไปนี้~

ระบบ Chat ใน Webiste - ตรงหน้าเว็บมีปุ่มกด "Let's Chat" อยู่ตรงขวาล่างของหน้าเว็บ

@Line - @hypebrix

Facebook - Hypebrix

ลูกค้าที่ต้องการทำการมัดจำสินค้า ทางร้านต้องขอรบกวนทำการชำระมัดจำเข้ามา ยอดคงเหลือจะถูกแจ้งเตือนตอนสินค้าได้มาถึงเรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะส่งออก

ทางร้าน Hypebrix ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจกับทางร้านเรา Enjoy your shopping with us~

bottom of page